Privacyreglement volgens AVG 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt  25 mei 2018, in werking. Vanzelfsprekend gaat Thuiszorg Derman Gelderland zorgvuldig om met al uw gegevens. Wij vinden uw privacy belangrijk.

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG ,dit is een toevoeging op ons reeds bestaande privacyreglement .

 

privacyreglement-volgens-avg-2018

0 Comments